Permís d’investigació minera als termes municipals d’Arbolí i Alforja

Permís d’investigació minera als termes municipals d’Arbolí i Alforja

by -
0 1348
De ser així ens trobem davant un verdader desastre ecològic ambiental, ja que com es pot apreciar l’àrea afectada s’incrementa exponencialment.
 

Recentment el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya anuncià sobre la sol·licitud d’un permís d’investigació minera (exp. 10.346). Referit al fet que l’empresa Cuarcitas del Mediterráneo, SA, (CUMESA) amb domicili a Alforja, ha presentat una sol·licitud de permís d’investigació minera per a recursos de la secció C) corniana, pissarres i granodiorites per a ús ornamental i dolomies, de 7 quadrícules mineres, anomenat “Los Crosos 3” núm. 10.346 del Registre de drets miners de Catalunya, els terrenys del qual es troben situats als termes municipals d’Arbolí i Alforja. Designació del permís sol·licitat, definit per les següents coordenades geogràfiques (sistema de referència ETRS89 i meridià de Greenwich com a origen de longituds):

cordenadades

 … totes les persones que hi estiguin interessades puguin comparèixer en l’expedient i al·legar el que estimin convenient en el termini de vint dies hàbils …

Havent estat admesa definitivament aquesta sol·licitud de permís d’investigació, en virtut del que disposen l’article 51 de la Llei de mines, de 21 de juliol de 1973, i l’article 70 del Reglament general pel règim de la mineria, aprovat pel Reial decret 2857/1978, del 25 d’agost, es posa en coneixement del públic per tal que totes les persones que hi estiguin interessades puguin comparèixer en l’expedient que es tramita en aquest Servei d’Investigació i Recursos Minerals, carrer Pamplona, 113, 2a planta de Barcelona, i al·legar el que estimin convenient en el termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació. (Barcelona, 3 de febrer de 2020) Maria Dolors Martínez Temprado
Cap de Servei d’Investigació i Recursos Minerals.

L’any passat el consell d’administració d’ADIF ALTA VELOCITAT aprovà l’adjudicació d’un contracte de subministrament i transport de balast per a la implantació de l’ample internacional en el tram Castelló-Vandellòs del Corredor Mediterrani, per un import de 6.624.780 euros (IVA inclòs). El contracte està dividit en dos lots: un referit a l’estació de Torreblanca (Castelló), per import de 4,87 milions d’euros, i un altre al baixador de Camarles (Tarragona), per 1,47 milions d’euros. El contracte conjunt de tots dos lots ha estat adjudicat a la UTE formada per CUARSITAS DEL MEDITERRÁNEO (CUMESA) i PEDRERES LA PONDEROSA. CUMESA actualment forma part del grup inversor Finycar, SL. L’empresa principal d’aquest grup és Sorigué S. A. i el cap de tot és Ana Vallés.

… l’adjudicació d’un contracte de subministrament i transport de balast poden ser la causa de noves necessitats de material i d’aquí la intenció de sol·licitar un permís de recerca minera en cotes adjacents…

Aquests possibles contractes poden ser la causa de noves necessitats de material i d’aquí la intenció de sol·licitar un permís de recerca minera en cotes adjacents a la de l’actual explotació. De ser així ens trobem davant un verdader desastre ecològic ambiental, ja que com es pot apreciar l’àrea afectada s’incrementa exponencialment. Incloent Les coves del cingle blanc d’Arbolí més conegudes com les Coves del Rufino d’alt valor arqueològic i la ruta 10 “Els camins de la prehistòria” inaugurada recentment que inclou el poblat prehistòric d’entre cingles.

Los Crosos
De ser així ens trobem davant un verdader desastre ecològic ambiental, ja que com es pot apreciar l’àrea afectada s’incrementa exponencialment.
 

Preguntat l’ajuntament d’Alforja sobre aquest tema ens ha respost que és contrari a qualsevol ampliació i que no hi ha motiu per alarmar-se, ja que tot és part d’un tràmit burocràtic de l’empresa. Per aquesta raó  no té intenció de presentar al·legacions contra aquests permisos d’investigació. Entenem aquesta crida  a la calma, però si es permeten les cates, tard o d’hora ens la jugaran.

L’Ateneu Cultural Josep Taverna  té previst convocar a totes les entitats i organitzacions del poble per donar a conèixer aquests fets, consensuar una opinió de conjunt i proposar futures actuacions.

La secció local d’Esquerra ens ha comunicat que està estudiant els fets i presentarà al·legacions però a més a més té previst contactar amb l’ajuntament d’Arbolí per a actuar conjuntament. L’Ateneu Cultural Josep Taverna també té previst presentar al·legacions abans del termini establert. Però abans té previst convocar a totes les entitats i organitzacions del poble per donar a conèixer aquests fets, consensuar una opinió de conjunt i proposar futures actuacions. Que per una banda obliguin a l’ajuntament a clarificar la seva postura però que sobretot facin saber als interessos empresarials que tocar un cm més del que ja està previst és impossible. La data d’aquesta reunió la donarem a conèixer en el moment que la coneguem.

Alforja Stark

 
alforjastark
Alforja Stark és una plataforma digital col·laborativa per a la difusió d’informació relacionada amb el municipi d’Alforja, el seu entorn i els seus habitants, que manté un especial interès en promoure l’art, la cultura, el turisme, el desenvolupament econòmic sostenible i el respecte a la natura en aquesta zona.