Les Barqueres. Nota sobre el topònim alforgenc

Les Barqueres. Nota sobre el topònim alforgenc

by -
1 3188
 

Les BARQUERES és una partida situada en la part més baixa del terme d’Alforja, tocant a la Riera, entre les partides dels Servians, Cabraïns, Planes i Tallades. Terres planeres molt aptes pel conreu.

A primer cop d’ull, sembla un nom ben singular, però no és pas així, ja que es tracta d’un topònim àmpliament estès per diverses comarques catalanes, com també pel País Valencià i les Illes Balears, i fins i tot trobem algun petit nucli de cases amb aquest nom.

barqueres-4

De manera errònia sovint se’l suposa com un derivat de barca.

De manera errònia sovint se’l suposa com un derivat de barca i es fan elucubracions per a justificar un mar, un llac, o un riu, perquè sempre es tracta de partides situades a l’interior del territori i mancades d’elements on podria tenir utilitat una barca. Això no ens ha d’estranyar perquè Barqueres no té res a veure amb el mot barca, estri per navegar, sinó que té una etimologia del mot cèltic VERCARIA, que en francès dialectal en diuen VERCHERE. Coromines diu que possiblement la paraula ja era utilitzada amb mossàrab partint de la pronunciació morisca BARQAIRS.

Una BARQUERA era un bocí de terra propietat d’un senyor feudal, donada en arrendament.

Una BARQUERA era un bocí de terra propietat d’un senyor feudal, donada en arrendament. L’Onomasticon la defineix d’aquesta manera: “Mena de camp, que es dóna en dot, o que posseeix un criat cultivador”, i l’Alcover-Moll diu: “Tros de terra conredissa que un propietari es reserva per a ell, donant o arrendant la resta a un altre”. I aporta documentació antiga, de l’any 1054, per a donar testimoni del nom. “Concessit peciam de terra… quam dicunt ipsam barcheram Guifredi louarii”.

 

Les BARQUERES d’Alforja són de les terres més bones del terme per a conrear.

barqueres-3

Les BARQUERES d’Alforja, com hem dit al començament són de les terres més bones del terme per a conrear i en l’època del repoblament, per aquest motiu, els Ganagot i els Arcs se les devien reservar per a ells i donades a arrendament.

Miquel Salvadó Jassans

Bibliografia:
Joan Coromines. Onomasticon Cataloniae. Curial Ed. Catalanes-la Caixa. Barcelona 1994.
Mn. Anton Ma. Alcover-Francesc de B. Moll. Diccionari Català, Valencià, Balear. Palma de Mallorca. 1985.

Nota: Aquest any, El correllengua d’Alforja 2015 presenta els noms de la terra del 10 al 15 d’agost. Semana que trobareu el carrer de la Font amb preguntes i paraules relacionades amb els noms de les partides de terra d’Alforja. A les 8 del vespre el dia 15 d’agost, a la Casa de Cultura en Miquel Salvadó Jassans i l’Eugeni Perea faran una xerrada amb el nom de “La importància dels noms”.

 
Miquel Salvadó Jassans
(Alforja, 1937), és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, diplomat en Arqueologia Hispànica i membre de la Societat d’Onomàstica. Artista pintor i professor d’art, ha exposat en diverses ciutats de Catalunya i és autor de diversos llibres.

1 COMMENT

Leave a Reply