“LA RUTA DE LES NEVERES”… Serem a temps?

“LA RUTA DE LES NEVERES”… Serem a temps?

by -
0 4205
 

La necessària recuperació de la nevera del Ginoteta està a punt de no prosperar. No és solament l’abandó i les inclemències del temps els qui ens allunyen d’aquest somni. La possible compra per part d’un particular dels actuals terrenys podria tirar per terra una vegada per sempre qualsevol intervenció amb el propòsit de posar en disposició del públic un dels nostres béns més preuats.

>>>>>>>Firma la petició<<<<<<<

La pregunta que ara mateix cal formular-se és: serem a temps de fer alguna cosa per la nevera del Ginoteta? Com ja comentàrem en la primera part d’aquesta campanya, l’any 2008 es va dur a terme un projecte per recuperar aquesta i altres neveres del nostre municipi. A més a més existia un acord amb els propietaris del terreny. El projecte prometedor i al mateix temps necessari es denominava: PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA “RUTA DE LES NEVERES” 

LA “RUTA DE LES NEVERES”

EL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA “RUTA DE LES NEVERES” va ser promogut per la secció autònoma del Centre d’Estudis Alforgencs Ramon de Ganegot de l’Ateneu Cultural Josep Taverna integrat aleshores per Hilari Aragonès, Àngel Martorell, Xavier Vilella i Josep Viñas. CODEX – ARQUEOLOGIA I PATRIMONI va ser l’empresa encarregada de dur-ho a terme, els seus autors són Cristina Benet Arqué i Immaculada Teixell Navarro, amb DATA de LLIURAMENT: 23 de gener de 2008.

L’objectiu general d’aquest projecte era definir les línies bàsiques de treball que permetrien la creació de la ruta de les neveres per a la seva adequació museogràfica. En aquesta ruta s’hi contemplaven la nevera del  Metge, la del Mas del Paí i la del “Toribio”. Encara que era la Nevera del Ginoteta la clau central de la proposta. Per tal d’assolir l’objectiu final calia desenvolupar un pla d’actuacions en quatre fases: intervenció arqueològica, intervenció arquitectònica i de restauració, adequació de l’entorn, i el projecte pedagògic.

Es pretenia aprofitar tot el potencial de la ruta de les neveres d’Alforja com a punt d’atracció de visitants. Mitjançant un espai d’interpretació d’un jaciment que interrelaciona una estructura preindustrial amb el seu territori més immediat. El tractament de la ruta de les neveres ha d’anar encaminat a transformar-se en exemple del comerç del fred en les nostres contrades.

Per dur a terme aquest projecte es comptava amb l’aprovació de l’actual propietari de la finca el senyor Antoni Àvila, encara que era fonamentalment la seva filla Gemma Àvila i la seva germana les encarregades de mantenir els contactes amb l’ Ateneu, una entitat que feia d’intermediària entre els propietaris i el govern municipal. El tracte contemplava la cessió per un període determinat dels terrenys, també es comptava amb l’aprovació de l’amo dels terrenys adjacents per traçar un camí que permetés l’accés des del camí de Puigcerver.

 

 

El projecte no va prosperar per falta de fons

El pressupost total d’aquesta partida ascendia a 64.380 € però els fons sol·licitats als organismes competents mai van arribar. Amb el canvi de govern es va paralitzar tota actuació. Malgrat tot l’interès manifestat pels seus propietaris i de tenir llesta tota la documentació necessària (segons ens explica la Gemma) ningú li va comunicar la paralització del projecte i es va quedar esperant una contestació que mai va arribar.

Fotos: Hilari Aragonès i  Xavier Vilella (2008)

Durant tot aquest temps com ja s’ha reiterat en diverses ocasions ningú ha mogut una pedra en favor de recuperar el projecte, fins i tot a risc que la propietat canviï d’amo. En trobar-se en un terreny al qual no se li dóna cap ús per part del propietari actual i sense propostes concretes per part de les actuals administracions, és natural que puguin sorgir eventuals compradors interessats a adquirir aquests terrenys. Si això passa val a dir que dificultaria encara més les coses, només cal veure què va passar amb la nevera del  mas del Paí.

Situació actual de la propietat

Aquesta nova situació ens ha obligat a dur a terme algunes gestions abans del termini previst. En una curta entrevista mantinguda amb l’actual propietària de la nevera aquesta ens ha confirmat que tot i que no li falten possibles compradors, per la seva banda contínua prevalent l’interès per arribar a un acord amb l’ajuntament.
Després d’haver posat a l’ajuntament en coneixement d’aquesta situació ens han respost que procediran al més aviat possible per reunir-se ambdues parts.

Això no significa que no sigui important signar la petició, tot el contrari. Ara més que mai és necessari demostrar, amb un petit esforç, que la posada en valor d’aquesta valuosa porció del nostre patrimoni és d’interès general. L’assumpte penja d’un fil, però entre tots podem ser capaços de canviar el rumb dels esdeveniments, si no en bé nostre, sí pel bé dels nostres fills als quals estaríem privant de part de la seva història.

>>>>>>>Firma la petició<<<<<<<


Alforja Stark

Nota: No està permès l’accés a les Neveres d’Alforja ja que aquestes  es troben en terrenys privats i pot existir el risc per a la integritat física de les persones.

 
alforjastark
Alforja Stark és una plataforma digital col·laborativa per a la difusió d’informació relacionada amb el municipi d’Alforja, el seu entorn i els seus habitants, que manté un especial interès en promoure l’art, la cultura, el turisme, el desenvolupament econòmic sostenible i el respecte a la natura en aquesta zona.

NO COMMENTS

Leave a Reply