3n CONCURS DE CARTELL FESTA MAJOR D’ALFORJA 2017

3n CONCURS DE CARTELL FESTA MAJOR D’ALFORJA 2017

by -
0 1527
 
 1. Participants
  Podran concursar totes les persones que ho desitgin, podent presentar cadascuna un màxim d’1 original, que haurà de ser inèdit i que no hagi estat premiat amb anterioritat en cap altre concurs. L’ obra presentada no haurà de suposar, en tot o en part, còpia o plagi d’escenes fotogràfiques, cartells o dibuixos ja publicats en qualsevol de les seves formes.
 1. Tema
  El tema del cartell estarà basat fonamentalment en qualsevol dels diversos aspectes representatius de la Festa Major d’Alforja.
 1. Mida i presentació
  Els originals podran ser confeccionats amb tècnica lliure, en la seva tècnica d’expressió, de manera que la seva reproducció pugui realitzar-se, sense cap dificultat, en quatricromia (no s’admetrà l’ús de tintes especials). Les dimensions dels cartells seran 30 x 42 cm, en posició vertical si bé la presentació d’aquests cartells haurà de fer-se sobre suport de cartró ploma, sense motllures, ni marges de cap tipus i preparats per ser exportas. Així mateix s’haurà d’adjuntar un arxiu informàtic USB amb el cartell en format TIFF, JPG o EPS en RGB, a grandària 30 x 42 cm i 300 ppp, i si ho desitgen un breu comentari sobre la proposta.
 1. Identificació
  S’ha d’enviar de manera que en l’exterior no apareixi cap dada personal de l’autor.
  El cartell es presentarà sense la signatura de l’autor i sense cap dada personal del mateix.
  A part es lliurarà en un sobre tancat un document escrit on figuraran les següents dades: Nom i cognoms, domicili, població, província i codi postal, D.N.I. Telèfons de contacte i e-mail.
 1. Text
  El text obligatori, que podrà compondre lliurement el cartell, serà:
  FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL Alforja 28-29-30 Setembre i 01 d’Octubre 2017.
 1. Enviaments de les obres
  El cartell ha de remetre’s a la següent adreça:
  Ajuntament d’Alforja Pl. del Mercadalt, 13 CP 43365 Telèfon: 977 81 60 08
  O ben lliurats personalment de dilluns a divendres en horari de matí, en l’adreça indicada.
 1. Calendari
  Recepció d’obres: fins a les 14’00 hores del 6 de setembre de 2017.
 1. Jurat
  El Jurat estarà compost per un representant de la Comissió de Festes d’Alforja que exercirà com a secretari, amb veu i sense vot, un representant de l’Excm. Ajuntament d’Alforja i dues persones de reconegut prestigi artístic.
 1. Resultat
  El resultat del concurs es farà públic el dia 9 de Setembre a les 20’00 h, a la Sala de Cultura. Es farà una exposició pública de tots els treballs presentats. El resultat també es farà públic a la web: www.alforja.cat i a la pàgina de Facebook: www.facebook.com/alforjastark
 1. Premi
  S’estableix un 1r premi dotat amb 200€. També s’atorgarà un obsequi del 2n al 4t finalista. El veredicte del jurat es farà públic el diumenge 11 de setembre a les 19:00 h a la sala rodona del Parc Amic d’Alforja. El premi estarà subjecte al que es disposa en la legislació vigent en matèria de retenció de l’IRPF.
 1. Ús del cartell
  Unicament el cartell guanyador quedarà en propietat. La Comissió de Festes d’Alforja podrà fer ús del cartell premiat com consideri oportú per a temes relacionats amb la citada Festa, mitjançant la seva reproducció total o parcial, respectant sempre l’autoria moral i intel·lectual. La Junta Central es compromet a citar el nom de l’autor del cartell en totes i cadascuna de les reproduccions que realitzi.
 1. Enviament i devolució
  Les despeses d’enviament i devolució de les obres seran per compte dels concursants. Per a la devolució del cartell, deuran posar-se en contacte amb la Comissió de Festes d’Alforja. Seran retornats a partir de la finalització de l’exposició de les obres seleccionades.
  La Comissió de Festes d’Alforja cuidarà de la conservació i bon tracte de les obres presentades, declinant tota responsabilitat davant qualsevol accident fortuït que es pugui ocasionar a les obres presentades a concurs.
 1. L’incompliment d’alguna de les bases anteriors, tindrà caràcter excloent. El prendre part en aquest Concurs representarà la total acceptació d’aquestes bases.

Descarrega las Bases

Comissió de festes d’Alforja

 
alforjastark
Alforja Stark és una plataforma digital col·laborativa per a la difusió d’informació relacionada amb el municipi d’Alforja, el seu entorn i els seus habitants, que manté un especial interès en promoure l’art, la cultura, el turisme, el desenvolupament econòmic sostenible i el respecte a la natura en aquesta zona.

NO COMMENTS

Leave a Reply